Bijzondere regels prentbriefkaarten

K.L.B.P. O-Vl.

 

 

FEPA-voorstel voor de introductie van de discipline “Prentbriefkaarten”

 

Bijzondere (specifieke) regels voor prentbriefkaartenverzamelingen op FEPA-tentoonstellingen.

 

 

1. Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter

 

De discipline “Prentbriefkaarten” is aanvaard als een wedstrijdklasse voor Nationale, Regional en FEPA tentoon-stellingen, goedgekeurd door de desbetreffende federaties.

 

2. Definitie van een Prentbriefkaart

 

Een prentbriefkaart moet een illustratie hebben. Verder ...

 

✓✓ Gebruikte prentbriefkaarten (verzonden via de postdienten of op enige andere manier postaal gebruikt) moeten aantonen dat ze door een postdienst behandeld zijn.

 

✓✓ Ongebruikte (niet door een postdienst behandelde) prentbriefkaarten moeten gedrukte tekst of adreslijnen, bijvoorbeeld een postale zone, bezitten die aantoont dat de kaart bedoeld is om verzonden te worden zonder omslag.

 

✓✓ Enkel originele tijdsgelijklopende prentbriefkaarten zijn toegelaten d.w.z. dat herdrukken geproduceerd op een later tijdstip, enkel bij uitzondering mogen getoond worden.

 

✓✓ Prentbriefkaarten mogen vervaardigd zijn uit diverse soorten materiaal (met de hand getekende of geschilderde, geborduurde, enz.)

 

✓✓ Het tentoongestelde materiaal moet de mogelijkheid bezitten om tentoongesteld te worden in tentoonstellingskaders van het internationaal formaat, namelijk 16 A4-bladen per vlak of een equivalent ervan.

 

3. Grondbeginselen voor de ontwikkeling van een verzameling

 

3.1. Onderwerp, plan en behandeling

 

Een prentbriefkaartenverzameling wordt gemaakt overeenkomstig een geografisch (topografisch) onderwerp, een thematisch onderwerp, of overeenkomstig een speciaal gezichtspunt (een beeldend kunstenaar, de druktechnologie, het materiaal), volledig overeenkomstig met de tentoonstellers eigen keuze

De titel en het plan van de verzameling moeten getoond worden op de inleidingsbladzijde en moeten in één van de officiële FIP-talen geschreven zijn (niet voor nationale- of regionale tentoonstellingen).

Het plan moet de bedoeling en de samenstelling van de verzameling tonen. De titel evenals de voornaamste plandelen en ondertitels van de verzameling moeten de structuur en de logische ontwikkeling van deze verzameling aantonen en een voorbeeld zijn van persoonlijke creativiteit, kennis en opzoekingswerk.

De titel moet de spiegel zijn van de inhoud van de verzameling en dit op de best mogelijke wijze. De behandeling van de verzameling moet in overeenstemming zijn met de titel en het plan. Iedere prentbriefkaart moet een samengaan aantonen met het gekozen onderwerp of thema van de verzameling.

 

3.2. Kennis van het thema en opzoekingswerk

 

Opzoekingswerk is een vereiste voor de kennis van het gekozen thema en voor de prentbriefkaarten. Dit wordt aan-getoond door een korte tekst die verband houdt met iedere prentbriefkaart.

De verscheidenheid en diversiteit van het materiaal is van uitzonderlijk belang.

 

3.3. Staat en zeldzaamheid

 

Het materiaal wordt getoond in de best mogelijke kwaliteit voor het gekozen onderwerp. Zeldzaamheid is rechtstreeks verbonden met de moeilijkheidsgraad van het vinden van dergelijke prentbriefkaarten en de moeilijkheidsgraad om deze te bekomen.

 

3.4. Presentatie

 

De tentoonstellingsbladen moeten van volgende afmetingen zijn:

 

• 21cm x 29.7cm (A4). 4 Bladzijden op een rij.

• 42cm x 29.7cm (A3). 2 Bladzijden op een rij.

• 31cm x 29cm 3 Bladzijden op een rij.

 

4. Beoordeling van de Verzameling

 

Een verzameling “Prentbriefkaarten” zal beoordeeld worden door een jury samengesteld uit deskundigen in deze materie en aangeduid door de bevoegde federaties.

 

5. Puntentoekenning

 

De verzamelingen zullen geëvalueerd worden in overeenstemming met de volgende criteria:

 

• Onderwerp, plan (10) en behandeling (20) 30

• Kennis (15) en opzoekingswerk (20) 35

• Staat/conditie (10) en zeldzaamheid (20) 30

• Presentatie 5

 

• TOTAAL 100

 

6. Bekroningen - Medailles

 

Bekroningen en/of medailles kunnen, in overeenstemming met deze regels bepaald door het organisatiecomité, wordentoegekend en dit in samenwerking met de desbetreffende federatie(s).

Verzamelingen “prentbriefkaarten” mogen beloond worden met speciale prijzen en felicitaties van de jury.

 

7. Afsluitende bepalingen

 

7.1. In geval van onduidelijkheden of afwijkingen in de teksten, en dit door de vertaling ervan, zal de Engelse tekst als doorslaggevende tekst gelden.

 

7.2. Deze Bijzondere (specifieke) regels voor Prentbriefkaarten Verzamelingen op FEPA tentoonstellingen werden aangenomen en goedgekeurd door het FEPA Congres in Athene op 15 november 2015. Zij zullen het onderwerp zijn van herziening door het FIP congres in 2018. Deze regels zullen van toepassing zijn voor alle tentoonstellingen onder FEPA bescherming, met steun van FEPA of erkenning door FEPA en dit vanaf het FEPA congres 2015.

 

 

Richtlijnen voor het beoordelen van prentbriefkaartenverzamelingen