Lidgeld

K.L.B.P. O-Vl.

 

 

LIDGELDEN K.L.B.P.

 

Het lidgeld K.L.B.P. bedraagt voor het filatelistisch jaar 2017 per aangesloten lid in uw kring

 

 

2 EURO

 

Het bestuur K.L.B.P. en uw provinciale beheerders raden u aan om voor elk volwassen aangesloten lid een lidkaart aan te vragen en te betalen. Hiervoor wordt bovendien het kwartaalblad "Belgaphil" toegestuurd.

Mogen wij U vragen alle stortingen van lidgelden in verband met de K.L.B.P. uitsluitend te verrichten op rekening en adres van de provinciale K.L.B.P.-penningmeester: rekening BE25 2930 0901 4082 van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen, p/a Roland De Swaef, Groeneboom 11, 1540 Herne.