Belgaphil

K.L.B.P. O-Vl.

 

 

BELGAPHIL

 

 

Bij deze en ter informatie voor de bij de K.L.B.P. aangesloten kringen om de communicatie te verbeteren:

 

Aan alle betalende leden van de aangesloten kringen wordt driemaandelijks gratis een BELGAPHIL gestuurd.

 

Adreswijzigingen van kringen of bij deze kringen aangesloten leden dienen gemaild te worden aan 3 (drie) e-mail adressen namelijk dit van

 

de voorzitter (Ivan Van Damme);

 

de secretaris (Rudy De Vos)

 

de penningmeester (Robert Duhamel)

 

 

Artikels en aankondigingen of mededelingen van manifestaties dienen gestuurd te worden aan 2 (twee) e-mailadressen namelijk dat van

 

de redactie (naviemmadnav@skynet.be) en

 

de samensteller (michel.fivez@telenet.be)