K.L.B.P. Nat.

K.L.B.P. O-Vl.

 

 

 

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen Oost-Vlaanderen

 

 

 

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegekringen Oost-Vlaanderen (K.L.B.P. O-Vl) is een plaatselijke provinciale afdeling van de K.L.B.P.

 

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw (K.L.B.P.), is een landelijke federatie die meer dan 275 postzegelkringen verenigt met +/- 12.000 (gekende) leden.

 

De K.L.B.P. is lid van de F.E.P.A. ( Federation of European Philatelic Associations ), het Europees overkoepelend orgaan. Verder is K.L.B.P. ook lid van de F.I.P. ( Fédération Internationale de Philatélie ), de wereld overkoepelende organisatie.

 

Onze provincie K.L.B.P. Oost-Vlaanderen heeft zijn eigen provinciaal bestuur dat de mededelingen van de Raad van Bestuur overbrengt in de provincie en ook de vragen en noden van de provincie en zijn kringen aankaart bij de Raad van Bestuur K.L.B.P.

 

De provinciale afdeling K.L.B.P. Oost-Vlaanderen verleent graag de nodige steun, medewerking en tussenkomst bij de inrichting van specifieke en lokale activiteiten door de verschillende kringen, om alzo een extra uitstraling te geven aan deze manifestatie. U kan op haar steeds een beroep doen.

 

Het provinciale bestuur treedt dusdanig voor verschillende zaken coördinerend op en heeft voor bepaalde punten ook beslissingsrecht.

 

Zij, de K.L.B.P. vertegenwoordigt de aangesloten verenigingen en hun leden in de contacten met bPost, de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (B.B.K.P.H.) en de diverse buitenlandse federaties.

 

Samen met de K.L.B.P. vormen bpost en de B.B.K.P.H. de vzw Pro-Post.

Pro-Post is de vereniging die instaat voor de bevordering van de filatelie.

 

 

15/10/2013